ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Energeticky úsporné bydlení a rentabilní výstavba Nároky kladené na tepelně technické parametry obvodových konstrukcí se spolu s nárůstem cen energií stále zvyšují. Tento trend lze zaznamenat nejen u nově stavěných objektů, ale i u sanací a rekonstrukcí dříve postavených domů. Zateplení objektu je třeba řešit komplexně a zodpovědně – pomocí osvědčených systémů. Zateplovací systémy Baumit představují špičkovou kvalitu v evropském měřítku.
Přináší výhody uživatelům obytných prostor, ale i realizátorům staveb. V zimě brání úniku nákladného tepla, v létě pak přehřátí obvodových zdí objektu a vnitřních prostor. Tím šetří náklady na energii pro vytápění během chladných období roku a náklady na klimatizaci v letních měsících.

Trvalá ochrana objektu Zateplovací systém Baumit působí pro váš dům podobně jako ochranný štít. Různorodé stavební materiály stěn vedou teplo nežádoucím způsobem. Vznikají tak tepelné mosty a tím i rozdílné teploty na vnitřních stěnách. Rohy a hrany stěn jsou pak citlivé na tvorbu kondenzátu, který je živnou půdou pro zdraví škodlivé řasy a plísně.

Příjemné vnitřní klima Pro pohodu ve vnitřních prostorách je důležitá teplota stěn vnitřního prostoru. Zvýšením povrchové teploty stěn budete pociťovat příjemnější vnitřní klima. Rozdíl mezi teplotou vzduchu v interiéru a povrchu stěn by neměl činit více než 2–3 °C. Zateplovací systémy Baumit open Premium a Baumit open udržují obvodové stěny teplé a zajišťují tepelnou pohodu vašeho vnitřního prostoru.

Ochrana životního prostředí 
Zateplení objektu snižuje dlouhodobě vznik emisí CO2 a přispívá tak aktivně k ochraně životního prostředí pro další pokolení.
Image

10 dobrých důvodů pro zateplovací systém Baumi

- Příjemné vnitřní klima v každou roční dobu
- Úspora nákladů energie na celý život
- Ochrana nosné konstrukce před prasklinami a poškozením
- Ochrana před plísněmi
- Vstřícnost k životnímu prostředí snížením emisí CO2
- Úspora nákladů při provozu
- Zhodnocení Vašeho domu
- Dostatečný vnitřní prostor díky užším stěnám
- Dlouhodobá jistota certifikovaných systémů