Zateplení na zateplení

Když stávající zateplení již nestačí V době neustále rostoucích cen energií a zvyšujících se požadavků na ochranu životního prostředí se již téměř žádná stavba neobejde bez zateplení fasády. Zatímco v pionýrských dobách minulého století se zateplovalo s izolanty tloušťky 5–8 cm, požadavkům dnešní doby stěží vyhoví systémy s izolanty silnými „pouze“ 12 cm.

Nejeden dřívější uvědomělý zateplovací průkopník by nyní svůj zateplený dům rád opět pozvedl do ekologicky a finančně moderního stavu a řeší složitou otázku, zda starý zateplovací systém musí z fasády odstranit a odvézt na skládku, a nebo zda mu jeho dosavadní funkční zateplovací systém může nadále posloužit jako podklad při další energetické modernizaci fasády.

Řešení Pomocí nejnovějších výrobků a systémů Baumit mohou být fasády se starými zateplovacími systémy snadno a bezproblémově modernizovány tak, aby odpovídaly současným i budoucím nárokům na energetickou a ekologickou šetrnost staveb. Samozřejmostí je dlouhodobá funkčnost a spolehlivost zdvojeného zateplovacího systému, ať už na bázi fasádního polystyrénu nebo minerální vlny. Náklady na ekologické odstranění původního systému odpadají a náklady na jeho případnou údržbu se začleňují do prostředků pro pořízení nového systému, což činí celé toto řešení ekonomicky efektivní investicí do budoucnosti.

Modernizace fasády pomocí výrobků a systémů Baumit:

- Ještě více zvyšuje pohodu vnitřního prostředí a kvalitu života
- Dále snižuje náklady na vytápění
- Redukuje emise skleníkových plynů a přispívá k ochraně životního prostředí
- Dává příležitost vyniknout domu v novém kabátě
- Eliminuje nemalé náklady na odstranění starého systému
- Je jistou investicí pro dobrou budoucnost vašeho domu i konta
- Zvyšuje okamžitou hodnotu budovy
Image

SYSTÉM BAUMIT OPEN PREMIUM

1. zdivo, beton
2. starý zateplovací systém
3. Baumit StarTrack Duplex
4. Baumit openContact
5. Baumit open reflect
6. Baumit openTex uložená ve stěrce Baumit openContact
7. Baumit PremiumPrimer
8. Baumit NanoporTop
Image

SYSTÉMU BAUMIT STAR

1. zdivo, beton
2. starý zateplovací systém
3. lepidlo Baumit StarContact
4. nový zateplovací systém
5. šroubovací hmoždinka
6. stěrka Baumit StarContact
7. síťovina Baumit StarTex
8. základní nátěr Baumit UniPrimer
9. tenkovrstvá probarvená omítka Baumit
Image

KOTVENO LEPICÍMI KOTVAMI

1. soklový profil ETICS
2. lepicí a stěrková hmota Baumit StarContact
3. fasádní tepelně izolační desky Baumit EPS-F
4. lepicí kotva Baumit StarTrack
5. okapnička k soklovému profilu ETICS
6. sklotextilní síťovina Baumit StarTex
7. základní nátěr Baumit UniPrimer
8. tenkovrstvá probarvená omítka Baumit SilikonTop
9. původní zateplovací systém
Image

KOTVENO HMOŽDINKAMI

1. soklový profil ETICS
2. lepicí a stěrková hmota Baumit StarContact
3. fasádní tepelně izolační desky Baumit EPS-F
4. fasádní hmoždinka STR-U
5. okapnička k soklovému profilu ETICS
6. sklotextilní síťovina Baumit StarTex
7. základní nátěr Baumit UniPrimer
8. tenkovrstvá probarvená omítka Baumit SilikonTop
9. původní zateplovací systém
Image