Balkóny a lodžie

IZOLACE BALKONŮ A LODŽIÍ - Balkony a lodžie jsou stavební konstrukce, které jsou každý den vystavovány přírodním vlivům, jako je voda, UV záření, vlhkost, zatížení a povětrnostní podmínky. Aby lodžie nebo balkon měly dlouhou životnost, tak se musí zajistit izolace, která odolá těmto vlivům a přitom se klade důraz na estetické provedení stavební konstrukce, tzn. provedení dlažby na podkladní nosnou vrstvu betonu.

Tato konstrukce však především bývá nad hydroizolační vrstvou, která chrání vlastní hydroizolační vrstvu. Pro řešení tohoto probl=mu je řešením noponmová fólie, která vytváří mezo vodotěsnou izolací a nosnou vrstvou dlažby klenuté dutiny. Tato fólie chrání hydroizolační vrstvu před mechanickým poškozením od případného úžitného zatížení a spolehlivě ododňuje izolaci balkonu nebo terasy. Vzduchová mezera navíc urychluje vysoušení jak izolace balkonu, tak nosné vrstvy dlažhby zvyšuje tak izolační bezpečnost celé konstrukce.
Image
1. Dokonale vyrovnaný soudržný podklad nosné konstrukce terasy nebo balkonu bez prohlubní, zbytků stavební sutě nebo kameniva. Podkladní konstrukce musí být upravena tak, aby se na povrchu nevytvářela místa s nahromaděnou vodou.
2. Podkladní zažehlená geotextilie odolná namotání na kotevní šrouby, podkladní geotextilie může být součástí hydroizolační fólie
3. Izolace balkonu - svařena hydroizolační fólie s dokonalým provedením všech detailů
4. Noponová fólie rozbalená na ploše, proti posunutí zajištěna v kopulkách oboustrannou páskou a montážním spojem
5. Detaily izolace balkonu jsou ošetřeny ukotvenou pioplastovanou lištou na kterou se tato fólie navařuje
6. Povrchová úprava terasy s nosnou vrstvou betonové mazaniny nebo štěrku