TERMOKAMERA

TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA - Termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření, ze kterého je při správném nastavení schopna stanovit povrchovou teplotu měřeného objektu. To předurčuje termokameru pro využití ve stavebnictví, kde je teplota jednou z nejdůležitějších veličin, neboť ovlivňuje naší (tepelnou) pohodu a finanční náklady na provoz stavby.
Image
Image
Částečně zateplený panelový dům (termosnímek) - Zateplený dům na září modře. U dalších dvou bloků je naopak poznat, že mají pouze plastová okna. Na zateplenou fasádu se zatím nedostalo.
Nejčastější využití termokamer ve stavebnictví je v těchto oblastech:

- tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému
- systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.)
- proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště
- vlhkostní problematika
- problematika tvorby plísní
- tepelné mosty

Termokamery mohou být použity pro:

- kontrolu kvality a důslednosti provedení kontaktního zateplovacího systému (chybějící izolace, napojení a vazba izolantů KZS, spáry mezi izolanty, provedení kotvení)
- kontrolu povrchových teplot tepelných mostů a nejnižší (přípustné) vnitřní povrchové teploty
- k lokalizaci míst, kde může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku plísní apod.
- v závislosti na typu závady jsou problémy odhalitelné buď v interiéru, nebo v exteriéru budovy
- hodnocení a lokalizace tepelných mostů je snadnější z interiéru, zatímco řadu závad v instalaci kontaktního zateplovacího systému nejdeme v exteriéru

Nabízíme Vám poradenství v oblasti termografie a nabízíme řadu odborných nezávislých služeb, které Vám ušetří čas i peníze!

- termovizní diagnostika 
- vypracování stavebního posudku
- vypracování znaleckého posudku