HomeOknaTermokamera

TERMOKAMERA

TERMOVIZNÍ DIAGNOSTIKA - Termokamera zaznamenává intenzitu tepelného záření, ze kterého je při správném nastavení schopna stanovit povrchovou teplotu měřeného objektu. To předurčuje termokameru pro využití ve stavebnictví, kde je teplota jednou z nejdůležitějších veličin, neboť ovlivňuje naší (tepelnou) pohodu a finanční náklady na provoz stavby.

    

Částečně zateplený panelový dům (termosnímek) - Zateplený dům na září modře. U dalších dvou bloků je naopak poznat, že mají pouze plastová okna. Na zateplenou fasádu se zatím nedostalo.

 

Nejčastější využití termokamer ve stavebnictví je v těchto oblastech:

- tepelně technická problematika a kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému,
- systémy TZB (vytápění, klimatizace a vzduchotechnika, elektroinstalace apod.),
- proudění v konstrukci a vzduchotěsnost obvodového pláště
- vlhkostní problematika
- problematika tvorby plísní
- tepelné mosty

Termokamery mohou být použity pro:

- kontrolu kvality a důslednosti provedení kontaktního zateplovacího systému (chybějící izolace, napojení a vazba izolantů KZS, spáry mezi izolanty, provedení kotvení),
- kontrolu povrchových teplot tepelných mostů a nejnižší (přípustné) vnitřní povrchové teploty,
- k lokalizaci míst, kde může docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku plísní apod.
- V závislosti na typu závady jsou problémy odhalitelné buď v interiéru, nebo v exteriéru budovy: hodnocení a lokalizace tepelných mostů je snadnější z interiéru, zatímco řadu závad v instalaci kontaktního zateplovacího systému nejdeme v exteriéru.

Nabízíme Vám poradenství v oblasti termografie a nabízíme řadu odborných nezávislých služeb, které Vám ušetří čas i peníze!

- termovizní diagnostika 
- vypracování stavebního posudku
- vypracování znaleckého posudku


Ceník termovizních služeb:

                 
      Rodinné domy       Panelové domy       Průmyslové haly  
  Basic      

7  termosnímků

Cena 2 500,-

       

20  termosnímků

Cena 4 600,-

        

40  termosnímků

Cena 9 500,-

 
                 
  Economic  

15  termosnímků

Cena 3 600,-

 

30  termosnímků

Cena 6 900,-

 

50  termosnímků

Cena 11 800,-

 
                 
  Premium  

25  termosnímků

Cena 4 800,-

 

40  termosnímků

Cena 9 300,-

 

60  termosnímků

Cena 13 600,-

 
                 

Velmi rádi Vám vysvětlíme všechny Vaše dotazy na tel.čísle: +420 774 844 180

   

Go to top