Inženýrské sítě

Široké spektrum našich činností a technologií nám dovoluje realizovat Vaše inženýrské sítě rychle, efektivně a hospodárně.

Inženýrské sítě zajišťují přívod a odvod energií, vody, plynu na pozemek. Jedná se zejména o elektřinu, vodu, plyn, teplo a kanalizaci.

Kvalitní inženýrské sítě jsou základem bezproblémového fungování stavby.

Slangově se jedná o tzv. zasíťování pozemku infrastrukturou, do které patří:

voda - napojení na obecní vodovod, případně jiný zdroj vody (studna)
elektřina a plyn - napojení na energetickou soustavu
kanalizace - napojení na veřejnou kanalizační síť, kanalizace je splašková (odpad z domácnosti) a dešťová
datové sítě (telefon, internet).
 
Image